Värden värda att kämpa för

- kärlek
- ärlighet
- tro
- gemenskap
- frihet
- hopp
- jämlikhet
- rättvisa
- fred
- jämställdhet
- trygghet
- demokrati

Fyll gärna på med mer...

Kommentarer

Populära inlägg