Julklappspengar kan göra skillnad

Länk till artikel: Metro - Mer än ett barn dör varje dag

Det är alldeles för många. I artikeln ovan står det om att det inte hänt särskilt mycket med forskningen över tid gällande varför barn föds döda. För min egen del är detta en angelägen fråga. Jag är en av dem som lämnat förlossningen utan barn och utan förklaring. Man kan inte begära en förklaring, det är jag medveten om, men frågan gnager ändå. Varför, varför, varför?

Förvisso är risken i princip obefintlig att samma sak skulle upprepas för vår del, men vi är ju inte de enda föräldrarna som bär på oro. Även de som inte haft en jobbig erfarenhet inom detta område bär på en oro för sitt barn, det är naturligt och ett bevis för kärleken vi känner för barnet redan innan det är fött. Det jag hoppas på är att fler kan få en förklaring till varför sådana här saker händer, att färre ska lämna sjukhuset med den ovisshet som vi gjorde. Det bästa vore ju så klart om denna typ av dödsfall kunde minska, precis som plötslig spädbarnsdöd gjort över tid. Problemet är att man inte vet hur man ska förebygga något som inte lämnar några spår efter sig.

Forskningen gällande plötslig spädbarnsdöd har gjort många framsteg under min livstid och min förhoppning är att forskningen som behandlar dödföddhet ska ha gjort stora framsteg när det är dags för Mille att bli förälder. Genom att stödja spädbarnsfondens kampanj "Solvändan" kan man med enkla medel påverka denna forskning. Detta för att fler barnahjärtan ska få möjligheten att slå längre, mycket längre. Stöd kampanjen här!

Detta inlägg är kanske inte det av det fridfulla och glada slag som man vill läsa om så här års, men detta är alltid en angelägen fråga. Under det nya året kommer orörda och ovetande familjer att drabbas av en tragedi. Enligt prognoser fler än 356 stycken, bara av det som vi drabbats av. Att minst ett barn om dagen dör innan det ens är fött är alldeles för mycket!

Kommentarer

Populära inlägg