Balans

Jag tror att vi alla försöker uppnå balans på ett eller annat sätt. Vi vill ha balans i vårt liv och vår tillvaro. Jag tror att vi behöver få ta del av livets alla sidor för att vi ska få ut så mycket som möjligt av det. För att må bra måste vi ibland också må dåligt. För att kunna känna djup glädje och tillfredställelse, kan vi behöva försaka en del av den tryggheten vi har. I den gamla psalmen "Blott en dag" sjunger vi om fröjd, smärta, möda, vila och behag. Allt behövs för att dagen ska ge oss rikedom i stora mått.

I mitt eget liv funderar jag då på hur jag ska kunna uppnå denna balans. Jag vill vara den bästa mamman jag kan vara för Mille samtidigt som jag vill kunna uppfylla mina egna drömmar. Jag vill kunna bejaka mina känslor för Elliot och samtidigt kunna glädjas fullt ut åt att Mille finns hos oss. Jag vill känna mig trygg på det sättet att jag vågar ta risker och utmana mig själv att växa.

Jag vill här i livet erfara många olika saker och jag vill också uppleva känslan av många olika sinnesstämningar. Begär jag för mycket då? Det är nog helt enkelt så att jag har lärt mig att älska livet och det gör att jag vill utforska det.

Det kan jag göra genom att upptäcka motpoler i tillvaron för att på det sättet få del av balansen. Man kan visserligen uppnå balans genom att hela tiden hålla sig i den trygga zonen, mitt på gungbrädan, men om man vill upptäcka nya perspektiv måste man röra sig utåt. Och då måste man kompensera genom att känna på livet från andra sidan också.

Kommentarer

Populära inlägg